Poliklinika Duduković Vizual

Estetsko uklanjanje madeža i ostalih kožnih promjena

Indikacije za uklanjanjem madeža mogu biti estetske ili medicinske. Medicinske indikacije podrazumijevaju uklanjanje dermoskopski sumnjivih ili promijenjenih madeža koje je rizično ostaviti na tijelu radi mogućnosti maligne transformacije. O estetskim pak indikacijama govorimo kada se radi o madežu koji je klinički i dermoskopski uredan, ali ga pacijent želi ukloniti jer se nalazi na mjestu sklonom traumatizaciji ili je estetski izgled madeža klijentu neprihvatljiv. Madeži se uklanjaju ambulantno, u lokalnoj anesteziji , a operativno odstranjena tvorba se šalje na patohistološku analizu. Zahvat traje oko 20 minuta te se nakon istoga pacijent odmah vraća normalnim životnim aktivnostima. Nakon operativnog uklanjanja madeža pacijent treba planirati uklanjanje šavi nakon 7-14 dana, ovisno o lokalizaciji na kojoj je učinjen operativni zahvat.

Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem